Veilig
  • Een beveiligde omgeving om in te werken en een beveiligde verbinding
  • Een nieuwe versie om de twee weken
  • Jaarlijks wordt uw website onderworpen aan een externe veiligheidsaudit.
  • Het toekennen van verschillende gebruikersrollen verhoogt uw controle op de inhoud van uw website.