Stap 3 : Vul de bestelbon in en stuur door
PaddleVoorbereiding:
  • Download hiernaast de bestelbon
  • Vul in en onderteken
  • Scan de bestelbon in.
Stuur volgende gegevens, via e-mail, door naar gohuisstijl@gmail.com
  • een ingevulde en ondertekende bestelbon
  • het schoollogo (jpeg of png)
  • een achtergrondplaatje dat je in de header wil laten zien
Je ontvangt per kerende:
  • een contractnummer en een link naar het online intakeformulier.
  • een excellformulier waarop je jouw site-structuur kunt ingeven (dit dient louter als houvast voor jezelf bij de aanmaak van jouw website)
  • de rgb-waarden van de kleuren van het schoollogo indien je de opmaak van de website in de eigen schoolkleuren wil aanmaken (je kan ook gebruik maken van een standaard kleurenpalet van het GO!)
  • De (met de bestelbon meegestuurde) achtergrondafbeelding in de juiste verhoudingen (1140 px bij 127px en maximaal 5MB) voor in de header van de website (dit verschijnt bovenaan elke webpagina).